Danh sách các tiêu chuẩn thay thế 169 tiêu chuẩn hết hiệu lực đợt 1

THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG CÁC TIÊU CHUẨN TRONG DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG ðà HẾT HIỆU LỰC (ñợt 1)
Có link danh mục TC bị thay thế và tên của TC mới đây bạn ạ, link từ Bộ XD:

http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...304&name=25002